ข่าวประชาสัมพันธ์

กิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562

02 กันยายน 2562


เว็บไซต์ Ols is Young ขอแนะนำกิจกรรมดี ๆ สำหรับผูู้งอายุ "กิจกรรม วันอัลไซเมอร์โลก ประจำปี 2562" เป็นกิจกรรมที่แนะนำเรื่องราวเกี่ยวกับการชะลอสมองเสื่อม ไม่ว่าจะเป็นการบำบัดทางเลือก ทางเลือกใหม่กับการชะลอสมองเสื่อม เส้นทางแห่งความสุขและความทรงจำ

ภายในงานมีกิจกรรมมากมาย เช่น ประเมินและคัดกรองภาวะสมองเสื่อม, ปรึกษาแพทย์ เภสัชกร และพยาบาล, นักโภชนาการ, นักวิทยาศาสตร์กีฬา, วัดการทรงตัว ฯลฯ โดยงานจัดขึ้นระหว่างวันที่ 5-6 กันยายน 2562  เวลา 09.00-16.00 น. ต้องลงทะเบียนเข้าร่วมงาน และไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมงาน

ถานที่จัดกิจกรรม ณ ศาลาศิริราช 100 ปี ตึก 72 ปี ชั้น 1 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ขอบคุณกิจกรรมดี ๆ https://www.facebook.com/events/ตึก-72-ปี-โรงพยาบาลศิริราช/กิจกรรม-วันอัลไซเมอร์โลก-ประจำปี-2562/315237019152521